Evidencia príjmov / výdavkov z prenájmu a výpočet základu dane z príjmov z prenájmu

12,50

Interaktívna tabuľka na vedenie zákonom stanovených evidencií pri príjmoch dosahovaných z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov a uplatňovaní preukázateľných výdavkov v zmysle formou daňovej evidencie v zmysle §  6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Tabuľka obsahuje automatické prepočty, ktoré smerujú k výpočtu základu dane z príjmov FO.

Tabuľka je vo formáte EXCEL. 

UPOZORNENIE: tabuľka je funkčná iba v kancelárskom balíku MS Office Excel 2010 a vyššom (nie je kompatibilná s inými kancelárskymi balíkmi ako napr. LibreOffice, OpenOffice a pod.).

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis

NOVINKA: Interaktívna tabuľka na výpočet základu dane z príjmov z prenájmu FO, ktorá obsahuje povinné evidencie v zmysle § 6 ods. 11 ZDP, konkrétne:

 • evidenciu príjmov v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane),
 • evidenciu (daňovo uznaných) výdavkov,
 • evidenciu pohľadávok,
 • evidenciu záväzkov,
 • evidenciu hmotného / nehmotného / finančného majetku.

Tabuľka okrem samotných evidencií obsahuje:

 • zoznam prenajímaných nehnuteľností, kde si viete pre Vaše potreby uviesť, či ide o nehnuteľnosť vo vlastníctve / spoluvlastníctve alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov – výhodou je, aby ste nemuseli napr. za každého z manželov viesť osobitnú evidenciu,
 • evidenciu príjmov / výdavkov s predvolenými textami, automatickým sčítavaním a rozlíšením, či ide o zdaniteľný príjem (napr. príjem z prenájmu), alebo príjem, ktorý sa nezdaňuje (napr. inkasovaná zábezpeka),
 • výpočet základu dane, súčasťou ktorého sú automatizované výpočty pomernej výšky príjmov (napr. v prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti), prepočet pomeru zdaniteľných príjmov k celkovým príjmom (ak si daňovník uplatňuje oslobodenie od dane z príjmov z prenájmu), prepočet pomeru daňových výdavkov k celkovým výdavkom a výpočet základu dane,
 • ostatné evidencie ako sú evidencia pohľadávok a záväzkov s možnosťou filtrovania uhradených / neuhradených pohľadávok a záväzkov.
Súčasťou produktu je aj stručný návod na prácu s tabuľkami!

Možno by sa Vám páčilo…

 • Výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel a preddavkov na daň

  12,50
  Pridať do košíka
 • Výpočet základu dane 2023

  15,00
  Pridať do košíka
 • Set lepiacich bločkov pre každého správneho účtovníka

  7,50
  Pridať do košíka
darček

Originálny darček

U nás nájdete darček pre každého účtovníka

auto

Doprava zdarma

Pri nákupe nad 50 Eur máte dopravu na území SR zdarma

diamant

Vysoká kvalita

V našom eshope nájdete iba kvalitné produkty